Home Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

DirectClinics en de kliniek waar het onderzoek wordt uitgevoerd, gaan zorgvuldig om met klantgegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. DirectClinics en de kliniek houden zich in alle gevallen aan de wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit geldt ook wanneer uw gegevens in het kader van nazorg, aanvullend advies of wetenschappelijk onderzoek aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien nodig wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

§1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hierbij informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk naar u te herleiden zijn, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens Art. 4 lid 7 AVG is de heer Jordie Riphagen, directeur van DirectClinics Clinics Deutschland, Katschhof 3, 52062 Aken, +49 (0) 241 900 555 80, info@prescan.de. De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming is de heer Jordie Riphagen.

(3) Wij hanteren actuele technische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Deze worden aangepast aan de huidige stand van de techniek.

(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik willen maken van aangestelde dienstverleners of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen wij u hieronder in detail informeren over de respectievelijke processen. Daarbij vermelden wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagduur.

§2 Verzameling en verwerking van persoonsgegevens, evenals de aard en het doel van het gebruik ervan

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens in de volgende contexten:

a) wanneer u onze website bezoekt


(1) Bij puur informatief gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen datavolume
 • Website vanwaar de aanvraag komtt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) e genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Zorgen voor een soepele verbinding van de website
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • Evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit
 • Overige administratieve doeleinden

(3) De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens met het doel om conclusies over uw persoon te trekken.

b) bij het verzenden van gegevens

(1) Wanneer u contact met ons opneemt, worden de gegevens die u verstrekt door ons opgeslagen, voor zover dit noodzakelijk is.

(2) De verwerking vindt plaats met het doel van contact met u als voorcontractuele maatregel of voor de uitvoering van het contract (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG), op basis van uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, en op grond van Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

c) Google Adwords Conversion

(1) Wij maken in individuele gevallen gebruik van het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Adwords) op externe websites aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. We kunnen in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Wij streven ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te realiseren.

(2) Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde "Ad Servers" geleverd. Daarbij gebruiken we Ad Server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het tonen van advertenties of klikken door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt er door Google Adwords een cookie op uw pc opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij dit cookie worden meestal als analysewaarden de unieke cookie-ID, aantal Ad Impressions per plaatsing (Frequency), laatste impressie (relevant voor Post-View-Conversies) en Opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer benaderd wil worden) opgeslagen.

(3) Deze cookies stellen Google in staat uw internetbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en het op zijn computer opgeslagen cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke Adwords-klant wordt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet via de websites van Adwords-klanten worden gevolgd. Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens in de genoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen van Google alleen statistische evaluaties. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemiddelen ontvangen wij niet, in het bijzonder kunnen wij de gebruikers niet identificeren aan de hand van deze informatie.

(4) Vanwege de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit tool door Google worden verzameld en informeren u daarom volgens onze kennisstand: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze internetpresentatie hebt opgeroepen of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Als u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.

(5) U kunt deelnemen aan deze trackingprocedure op verschillende manieren voorkomen:

 • Door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware, in het bijzonder leidt het onderdrukken van cookies van derden ertoe dat u geen advertenties van derden ontvangt;
  Door het deactiveren van cookies voor conversion-tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings..., waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
 • Door het deactiveren van op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne „About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choic..., waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
 • Door permanente deactivatie in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings.... Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

(6) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

(7) Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op http://www.google.com/intl/de/... en https://services.google.com/si.... Als alternatief kunt u de website van de Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.... . Google heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/....

d) Facebook

(1) Wij maken momenteel gebruik van de Facebook social media plug-ins. Er worden gegevens zoals het IP-adres, de datum en tijd van de aanvraag; het tijdsverschil met Greenwich Mean Time; de inhoud van de aanvraag (specifieke pagina); de toegangsstatus/HTTP-statuscode; de hoeveelheid overgedragen gegevens; de website van waaruit de aanvraag komt, de browser; het besturingssysteem en zijn interface en de taal en versie van de browsersoftware overgedragen. In het geval van Facebook wordt volgens de aanbieder in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren worden dus persoonlijke gegevens van u naar de betreffende plug-in aanbieder overgedragen en daar opgeslagen (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Omdat de plug-in aanbieder de gegevensverzameling vooral via cookies uitvoert, adviseren wij u om alle cookies te verwijderen via de veiligheidsinstellingen van uw browser voordat u op de knop klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagtermijnen. We hebben ook geen informatie over de verwijdering van de verzamelde gegevens door de plug-in aanbieder.

(3) De plug-in aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op maat gemaakte websiteontwerp. Een dergelijke evaluatie vindt plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor het weergeven van op maat gemaakte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het creëren van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact moet opnemen met de betreffende plug-in aanbieder. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te interageren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG.

(4) De overdracht van gegevens vindt plaats ongeacht of u een account heeft bij de plug-in aanbieder en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in aanbieder, worden de gegevens die wij verzamelen direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in aanbieder. Als u de geactiveerde knop indrukt en bijvoorbeeld de pagina linkt, slaat de plug-in aanbieder ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt het openbaar met uw contacten. Wij adviseren u om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in aanbieder kunt vermijden.

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in aanbieder vindt u in de volgende privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw gerelateerde rechten en instellingen om uw privacy te beschermen.

(6) Het adres van de plug-in aanbieder en de URL met diens privacybeleid is:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensverzameling: www.facebook.com/help/18632566..., www.facebook.com/about/privacy... sowie www.facebook.com/about/privacy.... Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Fr....

§3 Het delen van gegevens

(1) Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere doeleinden dan die uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring.

(2) Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • U hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven volgens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG;
 • de overdracht volgens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, in het bijzonder voor het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend beschermingswaardig belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens;
 • er volgens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c AVG een wettelijke verplichting is voor de overdracht, of
 • dit wettelijk is toegestaan en volgens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG noodzakelijk is voor de afhandeling van contractuele relaties met u.

§4 Criteria voor de bewaartermijn van uw gegevens

(1) Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen zolang het noodzakelijk is voor het bereiken van het betreffende doel, voor zover andere wettelijke voorschriften, met name bewaarplichten, dit niet belemmeren.

(2) Bij volledige doelrealisatie en na het verstrijken van de termijn worden de gegevens verwijderd, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of voorbereiding van een contract.

§5 Uw rechten

(1) U heeft ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage (Art. 15 AVG),
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG),
 • Recht op verwijdering (Art. 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG),
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AVG).

(2) Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen volgens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG, heeft u het recht om volgens Art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daarvoor redenen bestaan die voortvloeien uit uw specifieke situatie, of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt uitgevoerd zonder opgave van een specifieke situatie.

(3) Als u heeft ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken (Art. 7 lid 3 AVG). Een dergelijke intrekking werkt echter alleen voor de toekomst; voor zover de verwerking al heeft plaatsgevonden, blijft de intrekking zonder effect.

(4) Alle verzoeken om informatie, aanvragen voor inzage, intrekkingen of bezwaren tegen de gegevensverwerking kunt u richten per e-mail of via een andere communicatieweg aan de verantwoordelijke, de heer Jordie Riphagen, directeur van DirectClinics Clinics Duitsland, Katschhof 3, 52062 Aken, +49 (0) 241 900 555 80, dpo@prescan.de.

(5) U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postbus 20 04 44, 40102 Düsseldorf) over zaken met betrekking tot gegevensbescherming.

§6 Dataveiligheid

(1) Tijdens het bezoek aan de website gebruiken we de gangbare SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal gaat het hier om een 256-bit versleuteling. Als uw browser geen 256-bit versleuteling ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bit v3 technologie. Of een individuele pagina van onze website versleuteld wordt overgedragen, kunt u herkennen aan de gesloten weergave van het sleutel- of slot-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

(2) Daarnaast gebruiken we passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeautoriseerde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkeling.

§7 Verdere informatie en wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

(1) Voor meer informatie verwijzen wij naar de volledige tekst van de AVG, die beschikbaar is op het internet via https://dejure.org/gesetze/DSG...

(2) Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of vanwege gewijzigde wettelijke of overheidsvoorschriften kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele privacyverklaring kan op elk moment op de website onder Gegevensberscherming door u worden geraadpleegd en afgedrukt.

§8 Actualiteit

Wij optimaliseren voortdurend ons webaanbod en voeren indien nodig technische wijzigingen door. Om deze reden wijzen wij er nadrukkelijk op dat onze privacyverklaring alleen geldig is in de versie die actueel is op het moment van uw bezoek.

Stand: Juli 2018

We helpen u graag verder.